Theses 

Planning CLIL Lessons in the Educational Context of the Czech Republic – Ing. Alena Keene

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Ing. Alena Keene

Bakalářská práce

Planning CLIL Lessons in the Educational Context of the Czech Republic

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou plánování výuky prostřednictvím CLILu (Content and Language Integrated Learning) ve výchovně-vzdělávacím kontextu České republiky. Cílem této práce je na jedné straně předložit co nejúplnější teoretický přehled oblasti plánování CLIL výuky, a na straně druhé prozkoumat, jak je v současnosti plánování hodin CLILu realizováno v kontextu českého školství. Tomu odpovídá rozdělení práce na část teoretickou a praktickou.

Abstract: This thesis deals with planning CLIL (Content and Language Integrated Learning) lessons in the educational context of the Czech Republic. The aim of this thesis is to present a comprehensive theoretical overview of CLIL lesson planning as well as to get insight into current lesson planning practice of CLIL teachers in the Czech educational context. The thesis is divided into theoretical and practical part accordingly.

Keywords: Content and Language Integrated Learning, CLIL, lesson planning, language learning, educational context of the Czech Republic

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=22490 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Keene, Alena. Planning CLIL Lessons in the Educational Context of the Czech Republic. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz