Ing. Alena Keene

Bakalářská práce

Planning CLIL Lessons in the Educational Context of the Czech Republic

Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou plánování výuky prostřednictvím CLILu (Content and Language Integrated Learning) ve výchovně-vzdělávacím kontextu České republiky. Cílem této práce je na jedné straně předložit co nejúplnější teoretický přehled oblasti plánování CLIL výuky, a na straně druhé prozkoumat, jak je v současnosti plánování hodin CLILu realizováno v kontextu českého školství. Tomu …více
Abstract:
This thesis deals with planning CLIL (Content and Language Integrated Learning) lessons in the educational context of the Czech Republic. The aim of this thesis is to present a comprehensive theoretical overview of CLIL lesson planning as well as to get insight into current lesson planning practice of CLIL teachers in the Czech educational context. The thesis is divided into theoretical and practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Keene, Alena. Planning CLIL Lessons in the Educational Context of the Czech Republic. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická