Bc. Denisa Pirklová

Master's thesis

Prevence a primární pomoc pro oběti CAN (child abuse and neglect) - Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Prevention and primary assistance to victims of CAN (child abuse and neglect) - Syndrome of tortured, abused and neglected child
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice syndromu CAN- syndromu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí na území České republiky. Shrnuje právní legislativu ČR a její vývoj, v rámci práv dětí a mladistvých. Analyzuje kroky tří vybraných neziskových organizací, Fondu ohrožených dětí, Dětského krizového centra a Nadace Naše dítě, v rámci prevence a pomoci obětem syndromu CAN, financování a sociálního …more
Abstract:
The thesis discusses the issue of syndrome CAN-Child Abuse and neglect, in the Czech Republic. It summarizes the legal legislation of the Czech Republic and its development in the context of the rights of children and adolescents. Analyzes the approaches of three selected non-profit organizations, the Fund for Children, Children's Crisis Center and the Our Child Foundation, in the prevention and assistance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní