Theses 

The Motif of Madness in The Yellow Wallpaper and The Fall of the House of Usher – Michaela Kubcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro hospodářskou praxi

Michaela Kubcová

Bakalářská práce

The Motif of Madness in The Yellow Wallpaper and The Fall of the House of Usher

The Motif of Madness in The Yellow Wallpaper and The Fall of the House of Usher

Abstract: This bachelor paper deals with the motif of madness in The Yellow Wall Paper and The Fall of the House of Usher. This work is divided into three chapters. The first part analyses The Yellow Wall Paper in terms of feminism; motif of madness and mental health; Gothic literature and racism. The second section is dedicated to The Fall of the House of Usher and its motif of madness, Gothic literature and the meaning of the symbol in the context of this story. The last part compares both short stories in terms of the aspects of mental state and the motif of madness, as well as elements of Gothic literature. Also a review is included at the end of this written work.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá motivem šílenství (duchovní nemoci) v dílech Žlutá tapeta a Pád domu Usherů. Práce je rozdělena do tří celků. První celek rozebírá dílo Žlutá tapeta z hlediska feminismu, otázky šílenství a duševní nemoci, gotické literatury a z hledisku rasismu. Druhý celek se věnuje povídce Pád domu Usherů, který se člení na další tři podkapitoly: duševní nemoc, gotická literatura a význam symbolu domu v této povídce. Poslední celek porovnává oba literární texty.

Keywords: Žlutá tapeta, Pád domu Usherů, motiv šílenství, feminismus, rasismus, gotická literatura

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11152 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Kubcová, Michaela. The Motif of Madness in The Yellow Wallpaper and The Fall of the House of Usher. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:25, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz