Ing. Sandra Bartáková

Bakalářská práce

Srovnání prvorepublikového parlamentu a současného Parlamentu České republiky

The comparison of the parlament of the first Czechoslovakia republic and the Parliament of the Czech Republic today
Anotace:
Parlament je nejvyšší zákonodárný orgán, který je volen přímo lidem. Parlament první Československé republiky Národní shromáždění byl složen ze dvou komor: poslanecké sněmovny a senátu. Prvorepublikový parlament vykonával moc zákonodárnou. Poslanecká sněmovna byla oficiálně nejsilnějším politickým článkem za První republiky. Senát plnil pouze minimální politickou roli. Veškeré zásadnější otázky Národního …více
Abstract:
Parliament is the highest legislative body that is elected directly by the people. The Parliament of the first Czechoslovakia Republic was called The National Assesmbly. It was composed of two chambers: The Chamber of Deputies and The Senate. The Chamber of Deputies was officially the most powerful political part for the First Republic. The Senate fulfilled only a minimal political role. All major …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Michal Šabatka
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa