Ing. Sandra Bartáková

Bachelor's thesis

Srovnání prvorepublikového parlamentu a současného Parlamentu České republiky

The comparison of the parlament of the first Czechoslovakia republic and the Parliament of the Czech Republic today
Abstract:
Parlament je nejvyšší zákonodárný orgán, který je volen přímo lidem. Parlament první Československé republiky Národní shromáždění byl složen ze dvou komor: poslanecké sněmovny a senátu. Prvorepublikový parlament vykonával moc zákonodárnou. Poslanecká sněmovna byla oficiálně nejsilnějším politickým článkem za První republiky. Senát plnil pouze minimální politickou roli. Veškeré zásadnější otázky Národního …more
Abstract:
Parliament is the highest legislative body that is elected directly by the people. The Parliament of the first Czechoslovakia Republic was called The National Assesmbly. It was composed of two chambers: The Chamber of Deputies and The Senate. The Chamber of Deputies was officially the most powerful political part for the First Republic. The Senate fulfilled only a minimal political role. All major …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Michal Šabatka
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration