Bc. Ľubomír Mutala

Diplomová práce

Možnosti predaja poistných produktov cez internet

Possibilities of selling the insurance product over the internet
Abstract:
MUTALA, Ľubomír, Bc.: Possibilities of selling the insurace product over the internet. [Graduation thesis]. Banking Institute/College of Banking, international college in Banská Bystrica, Finance and accounting department. Supervisor: Ing. Zdenka Musová PhD., Year of graduation thesis defence: 2012. Page numbers: 104 Our graduation thesis is focused on possibilities of insurance products selling via …více
Abstract:
MUTALA, Ľubomír, Bc.: Predaj poistných produktov cez internet. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra financií a účtovníctva. Vedúci práce: Ing., Zdenka Musová PhD., Rok obhajoby: 2012. Počet strán 104 Diplomová práca je zameraná na možnosti predaja poistných produktov cez internet. V prvej kapitole vysvetlíme pojmy ako poistenie, poisťovníctvo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance