Bc. Vojtěch Šmejda

Bakalářská práce

Potenciometrická měření chemických roztoků

Potenciometric measurement of chemical solutions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření pH chemických roztoků pomocí potenciometrické metody. Popisuje metodiku určení pH a dále elektrody používané k měření chemických roztoků. Praktická část reprezentuje měření základních parametrů elektrody HC 03 a kalibraci pH metru pH 03. V závěru praktické části je realizován návrh laboratorní úlohy, která je zaměřena na potenciometrickou titraci …více
Abstract:
This thesis deals with measurement of pH chemical solutions using potentiometric method. It describes the methodology of determining pH and electrodes used in measurement of chemical solutions. The practical part of this work represents the processing basic parameter HC O3 electrode and the calibration of pH meter pH 03. In the end of the practical part is realized design laboratory task aimed at potentiometric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Friebert, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šmejda, Vojtěch. Potenciometrická měření chemických roztoků. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika

Práce na příbuzné téma