Bc. Karel Kahule

Diplomová práce

Charakteristika dendrocenóz s javorem mléčem a klenem (Acer platanoides a A. pseudoplatanus) na ŠLP Křtiny

Characteristics of dendrocenoses with milk and sycamore maple (Acer platanoides and A. pseudoplatanus) at ŠPP Křtiny
Anotace:
Na území Školního lesního podniku „Masarykův les“ Křtiny se uskutečnilo měření vybraných porostů v mýtním věku se zastoupením javorů klen a mléč. Měření probíhala na porostech předem vybraných z LHP. Součástí této práce je i zhodnocení současného výskytu a stavu javoru klenu a javoru mleče v České republice a možností jeho hospodářského využití. Podle charakteristik v LHP (Lesní hospodářský plán …více
Abstract:
The measurement of selected growth in the cutting age with sycamore maple and norway maple took place in the area of The School forest company „Masarykův les“ Křtiny. The measurements were carried out on stands which had been pre-selected from The forest management plan. This work contains the evaluation of current occurrence and condition of sycamore maple and norway maple in The Czech republic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
  • Oponent: Lumír Dobrovolný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Lesní inženýrství / Lesní inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.