Bc. Karel Kahule

Master's thesis

Charakteristika dendrocenóz s javorem mléčem a klenem (Acer platanoides a A. pseudoplatanus) na ŠLP Křtiny

Characteristics of dendrocenoses with milk and sycamore maple (Acer platanoides and A. pseudoplatanus) at ŠPP Křtiny
Abstract:
Na území Školního lesního podniku „Masarykův les“ Křtiny se uskutečnilo měření vybraných porostů v mýtním věku se zastoupením javorů klen a mléč. Měření probíhala na porostech předem vybraných z LHP. Součástí této práce je i zhodnocení současného výskytu a stavu javoru klenu a javoru mleče v České republice a možností jeho hospodářského využití. Podle charakteristik v LHP (Lesní hospodářský plán …more
Abstract:
The measurement of selected growth in the cutting age with sycamore maple and norway maple took place in the area of The School forest company „Masarykův les“ Křtiny. The measurements were carried out on stands which had been pre-selected from The forest management plan. This work contains the evaluation of current occurrence and condition of sycamore maple and norway maple in The Czech republic and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
  • Reader: Lumír Dobrovolný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Mendel University in Brno

Faculty of Forestry and Wood Technology

Master programme / field:
Forest Engineering / Forest Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.