Bc. Zdeněk Šustek

Diplomová práce

Výuka tématu "Hvězdy" na gymnáziích

Teaching of topic ,,Stars" at secondary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu učebního textu tématu Hvězdy ve výuce fyziky na gymnáziích v České republice. Je v ní provedena stručná analýza vybraných učebnic, vytvořen návrh výukové textu a test znalostí. Na závěr je rozebráno využítí multimediální prezentace a interaktivní tabule ve výuce a jsou zde uvedeny některé konkrétní příklady užití této moderní techniky.
Abstract:
The work contains concept of teaching text of topic Stars at secondary schools in Czech Republic. There is short analysis of selected textbooks, concept of teaching text and knowledge test. The usage of multimedia presentation and interactive board is analyzed at the conclusion. There are a few examples of usage of this modern technique.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta