Bc. Pavlína Nováková

Bakalářská práce

Důvěra veřejnosti v nástroje marketingové komunikace

The public confidence in marketing comumunication tools
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou důvěry veřejnosti v nástroje marketingové komunikace, především v reklamu, která je veřejností často vnímána velmi rozporuplně, ať už negativně či pozitivně. V teoretické části popisuji jednotlivé nástroje marketingové komunikace a důvěru veřejnosti v ně. V praktické části se zaměřuji na zjišťování, jak veřejnost důvěřuje či nedůvěřuje zejména reklamě s …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with issues of public confidence in the tools of marketing communication, especially in advertising, which is often perceived by the public very contradictory, either negatively or positively. The theoretical part describes the various tools of marketing communications and public confidence in them. The practical part is focused on determining how the public trust or not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní