Bc. Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ

Diplomová práce

Světelné znečištění města Chomutov a jeho okolí

The light pollution in city Chomutov and its surroundings
Anotace:
Světelné znečištění je environmentální problém, který dosáhl globálního rozsahu. Mnohé výzkumy již prokázaly, že světelné znečištění způsobuje degradaci astroklimatu, dochází k plýtvání energií, ovlivňuje bezpečnost a má škodlivý vliv na živé organismy. Cílem této diplomové práce je zjistit míru světelného znečištění Chomutova a jeho okolí. Míra světelného znečištění je zjištěna z dat získaných přístrojem …více
Abstract:
Light pollution is an environmental problem that has reached a global dimension. Many researches have shown that light pollution causes astroclimate degradation, wastes of energy, affects safety and has a negative impact to living organisms. The aim of this thesis is to detect the rate of light pollution in city Chomutov and its surroundings. The rate of light pollution is detected by the data which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Kateřina. Světelné znečištění města Chomutov a jeho okolí. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie

Práce na příbuzné téma