Bc. Matěj Pavlík

Bakalářská práce

Implementation of 3-valued BDDs in Q3B

Implementation of 3-valued BDDs in Q3B
Anotace:
Práce se zabývá SMT-solverem Q3B pracujícím nad teorií kvantifikovaných bitvektorových formulí, který reprezentuje průběžné výsledky pomocí binárních rozhodovacích diagramů (BDD). Q3B využívá aproximace množiny modelů dvojicí diagramů -- nadhodnocujícího a podhodnocujícího. V práci je tato reprezentace nahrazena jediným diagramem s novým cílem ? (vedle původních 0, 1), což může potenciálně vést k nižším …více
Abstract:
The thesis deals with the Q3B SMT-solver working over the theory of quantified bit-vector formulas, which represents the intermediate results using binary decision diagrams (BDDs). Q3B employs approximations of the set of models with a pair of BDDs -- overapproximating and underapproximating. In the works, the representation is replaced with a single BDD with a new target ? (besides the original 0 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma