Bc. Mária Okrucká

Diplomová práce

Posílení commitmentu u obchodních týmů Xella CEE

Strengthening of commitment among business teams in Xella CEE
Abstract:
The goal of the presented thesis „Strengthening of commitment among business teams in Xella CEE“ is to analyze and evaluate current sittuation of affective commitment of sales representatives in chosen company and to propose a plan of activities heading to strenghtening affective commitment to secure lowering of turn over rate. The theoretical part includes a technical overview of affective commitment …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Posilnenie commitmentu u obchodných tímov Xella CEE“ je analyzovať a zhodnotiť aktuálny stav afektívneho záväzku u obchodných zástupcov vybranej spoločnosti a navrhnúť plán aktivít smerujúci k posilneniu afektívneho záväzku za účelom zníženia fluktuácie vybraných zamestnancov. Teoretická časť poskytuje základný prehľad o afektívnom záväzku a jeho posilnení. Praktická časť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Pošmourný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management