Bc. Pavlína Navrátilová, DiS.

Bakalářská práce

Sestra a pacient se zavedeným epidurálním katétrem v Masarykově onkologickém ústavu

A nurse with a patient with an epidural catheter in Masaryk cancer institute
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku epidurálních katétrů. Jejím cílem bylo zjistit jaké faktory ovlivňují péči o pacienty se zavedeným epidurálním katétrem. Je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části je popsána bolest, daná problematika, péče o pacienty se zavedeným epidurálním katétrem. V praktické části jsou prezentovány získané výsledky. Sběr dat byl prováděn formou kvantitativního …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of epidural catheters. The aim was considered to influence the care of patients with an epidural catheter. It consists of a theoretical and practical part. The theoretical part describes the pain, available issues, care for patients with an inserted epidural catheter. The results are presented in the practical part. The data collection was performed in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Dvořáková
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra