Bc. Pavlína Navrátilová, DiS.

Bachelor's thesis

Sestra a pacient se zavedeným epidurálním katétrem v Masarykově onkologickém ústavu

A nurse with a patient with an epidural catheter in Masaryk cancer institute
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku epidurálních katétrů. Jejím cílem bylo zjistit jaké faktory ovlivňují péči o pacienty se zavedeným epidurálním katétrem. Je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části je popsána bolest, daná problematika, péče o pacienty se zavedeným epidurálním katétrem. V praktické části jsou prezentovány získané výsledky. Sběr dat byl prováděn formou kvantitativního …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of epidural catheters. The aim was considered to influence the care of patients with an epidural catheter. It consists of a theoretical and practical part. The theoretical part describes the pain, available issues, care for patients with an inserted epidural catheter. The results are presented in the practical part. The data collection was performed in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Ludmila Dvořáková
  • Reader: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta