Adriana Váňová

Bachelor's thesis

A Discourse Analysis of Selected US Presidential Debates of the 2016 and 2020 Campaigns

A Discourse Analysis of Selected US Presidential Debates of the 2016 and 2020 Campaigns
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyse the language and discourse of selected American presidential debates 2016 and 2020. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the development of rhetoric throughout history, the meaning of language and its styles, focuses on the language of politics and political discourse, and last but not least characterizes presidential debates …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat jazyk a diskurz vybraných amerických prezidentských debat v roce 2016 a 2020. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje vývoj rétoriky napříč historií, význam jazyka a jeho stylů, dále se zaměřuje na jazyk v politice a politický diskurz a v neposlední řadě charakteristikou prezidentských debat. Praktická část se věnuje analýze vybraných amerických …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Váňová, Adriana. A Discourse Analysis of Selected US Presidential Debates of the 2016 and 2020 Campaigns. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration