Adriana Váňová

Bakalářská práce

A Discourse Analysis of Selected US Presidential Debates of the 2016 and 2020 Campaigns

A Discourse Analysis of Selected US Presidential Debates of the 2016 and 2020 Campaigns
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyse the language and discourse of selected American presidential debates 2016 and 2020. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the development of rhetoric throughout history, the meaning of language and its styles, focuses on the language of politics and political discourse, and last but not least characterizes presidential debates …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat jazyk a diskurz vybraných amerických prezidentských debat v roce 2016 a 2020. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje vývoj rétoriky napříč historií, význam jazyka a jeho stylů, dále se zaměřuje na jazyk v politice a politický diskurz a v neposlední řadě charakteristikou prezidentských debat. Praktická část se věnuje analýze vybraných amerických …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Váňová, Adriana. A Discourse Analysis of Selected US Presidential Debates of the 2016 and 2020 Campaigns. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma