Bc. Ivana Parízková

Diplomová práce

Mýtus rodiny ako nástroj marketingovej komunikácie Českej spořitelny

Family myth as a tool of marketing communication of Czech Savings Bank
Abstract:
Master’s thesis focuses on the topic of family myth in advertising campaign of Czech Savings Bank. Myth is seen from the point of view of two-step model of signification introduced by Roland Barthes. Presupposition of the analysis is that myths are used as functional tools of marketing communication. The aim of this work is to uncover what and how myths operate as the tool in the campaign of Czech …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá témou mýtov rodiny v reklamnej kampani Českej spořitelny. Na mýtus je v práci nahliadané z pohľadu dvojstupňového modelu označovania predstaveného Rolandom Barthesom, pričom predpokladom analýzy je využitie mýtov ako funkčného nástroja marketingovej komunikácie. Cieľom práce je odhaliť, aké a ako mýty rodiny fungujú v úlohe marketingového nástroja v kampani Českej spořitelny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika