Bc. Matěj Vaněk

Diplomová práce

Educational data analysis for introductory programming

Educational data analysis for introductory programming
Anotace:
Tato práce představuje analýzu možných způsobů, jak měřit charakteristiky úloh a uživatelů v oblasti e-learningových systémů zabývajících se úvodním programováním. Konkrétní analýzy jsou provedeny na datech ze systému RoboMise. Výsledky těchto analýz jsou prezentovány ve formě přehledového panelu určeného pro vývojáře systému.
Abstract:
This thesis presents an analysis of possible ways how to measure characteristics of tasks and learners in the field of introductory programming e-learning systems. Particular analyses are conducted on data from the system RoboMission. Results of these analyses are presented in the form of a dashboard intended for system’s developers.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čechák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma