Vladimír Vaněk

Diplomová práce

Příčiny odlivu ekonomicky aktivního obyvatelstva z Karlovarského kraje. Analýza trhu práce Karlovarského kraje a jeho komparace s krajem Libereckým v letech 2008-2020

Departure of economicaly active inhabitants from Karlovy Vary region. Why do they leave and why don´t they come back. Analyses of labour market of Karlovy Vary region and its comparison with Liberec region between 2008-2020
Anotace:
Diplomová práce analyzuje trh práce, mzdy, nezaměstnanost, dosažené vzdělání, úroveň infrastruktury a ekonomickou výkonnost u dvou srovnatelných regionů, a to kraje Karlovarské a kraje Libereckého. Hlavním cílem práce je zjistit, proč odcházejí ekonomicky aktivní lidé z Karlovarského kraje a nevracejí se. Pro zodpovězení této otázky je zvoleno několik různých kategorií, které mohou mít dopad na tento …více
Abstract:
This diploma thesis anlyses labour market, wages, unemployment rate, educational level, infrastructure advancement and economic output of two similar regions. Region of Karlovy Vary and region of Liberec. The main goal of this thesis is to give an anwer to question why are economicaly active people leaving the region of Karlovy Vary and not coming back. To answer this question a variety of factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2021
  • Vedoucí: Lucia Bartůsková
  • Oponent: Vladimír Štípek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84790