Bc. Jiří Mrázek

Bakalářská práce

Trest zákazu činnosti

Prohibition of Activity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zákazem činnosti z pohledu trestního práva. Cílem bakalářské práce je popsat trest zákazu činnosti, který je ukládán podle trestního zákoníku. V první kapitole se práce zabývá obecně trestněprávními následky v trestním právu. V následující kapitole pojednává o historii trestání, pojmu a účelu trestu. Rovněž nechybí zmínka o velmi důležitých zásadách trestání. Další kapitola …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the prohibition to undertake activities from the point of view of the criminal law. The aim of the thesis is to describe the penalty of the prohibition to undertake activities which is put according to the criminal code. The first chapter considers the criminal consequences in the criminal law. The following chapter deals with the history of the punishment and with concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Práce na příbuzné téma