Eva Hübnerová, DiS.

Bachelor's thesis

Controlling jako nástroj řízení nákladů

Controlling as Instrument of Costs Management
Abstract:
Řada malých a středních podniků se v dnešní době potýká s problémy, které jsou jen velice těžko řešitelné obvyklými prostředky podnikové ekonomické praxe. Zesiluje se i tlak na zisk vlivem například stagnující míry obratů na přesycených trzích, stoupajících nákladů, neuspokojivého hospodářského vývoje, větší složitosti problémů a především zostřená konkurence na tuzemských i zahraničních trzích. Výše …more
Abstract:
Many small and middle companies fumble with following problems which are very hard to solvable with common instruments of company economic practice. Also amplifies the pressure on profits due to such sluggish rate of turnovers on oversaturated markets, growing costs, unsatisfactory economic process, higher problem complexity and first of all competition aggravation on domestic and foreign markets. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2010
  • Supervisor: Ing. Ludmila Trojanová
  • Reader: Ing. Zdeněk Čapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS