Martin VÁLEK

Bakalářská práce

Exploring a videogame website as a student of linguistics: an analysis of English and Czech website localizations

Exploring a videogame website as a student of linguistics: an analysis of English and Czech website localizations.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the website of the most popular computer game League of Legends and its Czech localization and to introduce the reader into the gaming culture. The subject of analysis is the homepage and selected article sections such as "Patch notes", "Universe" and "Ask Riot". The thesis concentrates on the analysis of language means used by the company to form a community, the …více
Abstract:
Práce si klade za cíl analyzovat webovou stránku nejpopulárnější počítačové hry League of Legends a její českou lokalizaci a uvést čtenáře do problematiky herní kultury. Předmětem analýzy je domovská stránka a vybrané kategorie článků jako "Patch notes", "Universe" a "Ask Riot". Blíže se bude zabývat analýzou jazykových prostředků užitých firmou pro tvoření komunity, jejich srozumitelnosti a jejich …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLEK, Martin. Exploring a videogame website as a student of linguistics: an analysis of English and Czech website localizations. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta