Martin VÁLEK

Bachelor's thesis

Exploring a videogame website as a student of linguistics: an analysis of English and Czech website localizations

Exploring a videogame website as a student of linguistics: an analysis of English and Czech website localizations.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the website of the most popular computer game League of Legends and its Czech localization and to introduce the reader into the gaming culture. The subject of analysis is the homepage and selected article sections such as "Patch notes", "Universe" and "Ask Riot". The thesis concentrates on the analysis of language means used by the company to form a community, the …more
Abstract:
Práce si klade za cíl analyzovat webovou stránku nejpopulárnější počítačové hry League of Legends a její českou lokalizaci a uvést čtenáře do problematiky herní kultury. Předmětem analýzy je domovská stránka a vybrané kategorie článků jako "Patch notes", "Universe" a "Ask Riot". Blíže se bude zabývat analýzou jazykových prostředků užitých firmou pro tvoření komunity, jejich srozumitelnosti a jejich …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁLEK, Martin. Exploring a videogame website as a student of linguistics: an analysis of English and Czech website localizations. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta