David ČAPEK

Bakalářská práce

Moderní trendy prevence kriminality

Modern trends crime prevention
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou prevence kriminality se zaměřením na vybrané programy prevence a nové moderní trendy v prevenci kriminality. Práce se zaobírá jejími základními pojmy, typologií prevence kriminality, druhy a strukturou. Poukazuje na vývoj prevence kriminality v České republice a vybrané programy. Část práce je zaměřena na některé moderní trendy prevence kriminality, které …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a characterization of crime prevention, focusing on selected prevention programs and new modern trends in crime prevention. The thesis addresses basic concepts, typologies of crime prevention, kinds and structure. It points out to the development of crime prevention in the Czech Republic and selected programs. A part of the thesis specifies some modern trends in crime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAPEK, David. Moderní trendy prevence kriminality. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vj09ug vj09ug/2
2. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2016
Bulanova, L.
3. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.