Bc. Tereza Bautkinová

Diplomová práce

Design of freestanding films from nanocellulose, graphene and electrically conductive polymers for high-performance supercapacitors

Návrh filmů z nanocelulózy, grafenu a elektricky vodivých polymerů pro vysoce výkonné superkondenzátory
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemicko-inženýrská

Magisterský studijní program:
Analytická a fyzikální chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.