Kristýna RÁBLOVÁ

Bakalářská práce

Eutanazie, smrt a umírání pohledem zdravotnického personálu a laické veřejnosti

Euthanasia, death and dying from the perspective of medical staff and the general public
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématikou eutanazie, smrtí a umíráním. Teoretická část pojednává o formách eutanazie a její historii. Teoretická část se zabývá eutanazií ve světě a v České republice. Také je zde popsáno dříve vyslovené přání a poslední kapitola je zaměřena na paliativní medicínu. Cílem praktické části je zjistit, jak vidí eutanazii široká veřejnost a odborníci ve zdravotnictví, kteří pracují …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the topic of euthanasia, death, and dying. The theoretical part discusses forms of euthanasia and its history. The theoretical part deals also with euthanasia across the world and in the Czech Republic. The previously stated wish is also described and the last chapter is focused on palliative medicine. The aim of the practical part is to find out how euthanasia is viewed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Bc. Lucia Ihnát Rudinská, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÁBLOVÁ, Kristýna. Eutanazie, smrt a umírání pohledem zdravotnického personálu a laické veřejnosti. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta