Barbora Skramuská

Bakalářská práce

Kruhový trénink pro kompenzaci sedavého zaměstnání

Circle training to compensate for sedentary employment.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje správnému postavení těla a cvičení při sedavém zaměstnání a jak se dá případně předcházet problémům s tím spojeným. První část práce rozebírá kondiční trénink jako takový. Jeho metody, pohybové schopnosti a jejich rozvoj, ale také pomůcky vhodné k takovému tréninku. Dále se tam klade důraz přímo na kruhový trénink, který je jednou z hlavních částí této práce. V druhé části …více
Abstract:
The bachelor's thesis is devoted to proper body status and exercise in sedentary employment and how problems associated with it can possibly be prevented. The first part of the thesis discusses fitness training as such. His methods, his mobility skills and their development, but also equipment suitable for such training. Furthermore, there is also an emphasis put directly on circle training, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Skramuská, Barbora. Kruhový trénink pro kompenzaci sedavého zaměstnání. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická