Marcela Lebedinská

Bakalářská práce

Zdravý životní styl a pohybové aktivity u adolescentů na 2. stupni základních škol

A healthy lifestyle and physical activity at adolescents of secondary schools
Anotace:
Práce se zabývá problematikou zdravého životního stylu a pohybovými aktivitami u adolescentů na 2. stupni základních škol. Zaměřuje se na faktory životního stylu a zdraví (fyzické, sociální, psychické), na prevenci z pohledu projektu Zdravá škola. Důraz je položen na vybrané salutoprotektivní faktory životního stylu a vzorce chování, které ovlivňují chování vedoucí ke zdraví v adolescenci. Empirická …více
Abstract:
This bachelor work deals with a healthy lifestyle and physical activity in adolescents at the 2nd level of primary schools. It focuses on lifestyle factors and health (physical, social, psychological), to prevent from the perspective of the Healthy School project. Emphasis is placed on the selected buffering factors in lifestyle and behavior patterns that influence the behavior leading to health in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB7478

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
 • Vedoucí: PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
 • Oponent: PhDr. Josef Kasal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vje99w vje99w/4
17. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
17. 8. 2015
Kohout, J.
17. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.