Bc. Monika Novotná

Diplomová práce

Vliv pohlaví pacientů na změny kardiovaskulárních parametrů po absolvování II. fáze kardiovaskulární rehabilitace po akutní koronární příhodě

Influence of patients gender to the changes of cardiovascular parameters after accomplishment second phase of cardiovascular rehabilitation after acute coronary event
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního ambulantně řízeného programu s kombinovanou zátěží v rámci II. fáze kardiovaskulární rehabilitace na vývoj sledovaných parametrů (Wmax, Wmax/kg, VO2max, VO2max/kg, WANP, WANP/kg, VO2ANP, VO2ANP/kg, 1-RM silových cviků) u pacientů po akutním koronárním syndromu. Studie se zúčastnilo celkem 20 pacientů, 10 mužů průměrného věku 63 ± 8,6 a 10 žen …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate influence of 12-week ambulatory controlled program that contained combined load within the second phase of cardiovascular rehabilitation. The influence was evaluated by monitoring parameters (Wmax, Wmax/kg, VO2max, VO2max/kg, WANP, WANP/kg, VO2ANP, VO2ANP/kg, 1-RM strength exercises) of the patients after acute coronary syndrome. There were 20 participants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta