Bc. Markéta Broučková

Master's thesis

Úvěrová smlouva, smlouva o zápůjčce

Credit contract, contract of loan
Abstract:
Práce je členěna do dvanácti kapitol. První kapitola je věnována historickému vývoji úvěru, základním zásadám poskytování úvěrů a členění úvěrů podle vybraných kritérií. Ve druhé kapitole jsou rozebrány podstatné a některé nepodstatné náležitosti úvěrové smlouvy. V následující kapitole jsou charakterizovány způsoby zániku závazku z úvěrové smlouvy. Následuje rozbor německé, slovenské a ruské právní …more
Abstract:
The thesis is divided into twelve chapters. The first chapter is devoted to the historical development of credit, basic principles of lending and breakdown of credits according to selected criteria. In the second chapter, the essential and some non-essential elements of the credit contract are discussed. The following chapter characterizes the ways in which a credit contract is extinguished. This is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Specialization in Law / Legal Aspects in Business