Mgr. Ing. Matej Pustay

Bachelor's thesis

Dopad zavedení eura na finance územní samosprávy

Impact of euro introduction on local government finances
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Impact of euro introduction on local government finances“ is the analysis of euro introduction on local level of government and calculation of expenses considering spesifics of local government entity. In first part thesis focuses on capturing the process of european monetary integration and its climax represented by introduction of a common european monetary unit …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Zavedenie eura a jeho dopad na financie územnej samosprávy“ je analýza procesu prijatia eura na samosprávnej úrovni ako aj vyčíslenie nákladov pri konkrétnom samosprávnom subjekte. V prvej časti sa práca sústredí na zachytenie procesu európskej menovej integrácie a jeho vyvrcholenie v podobe prijatia spoločnej európskej meny. V druhej časti sa práca zameriava na samotné …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance and Law

Theses on a related topic