Kamila Beňová, DiS.

Bakalářská práce

Práce starosty obce, rady, případně ostatních členů zastupitelstva při hrozící a trvající povodni

The Work of the Mayor, Municipal Council, Eventually Other Members of the Community Assembly in Case of Potential and Lasting Floods
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá stále aktuálním tématem prací starosty obce a rady obce při hrozící a trvající povodni a ochranou před ní se zaměřením na řeku Moravu a její přítoky ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou.V teoretické části jsem se zaměřila na legislativní zabezpečení úkolů, pravomocí a odpovědnosti starosty obce a rady obce při hrozící a trvající povodni. V praktické části analyzuji povodně …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the increasingly topical issue - works mayor and the municipal council at impending and continuing flood, with a focus on the Morava River and its tributaries in the administrative districts of Veseli nad Moravou. In the theoretical part I focused on legislative security tasks, powers and responsibility of the mayor and the municipal council at impending and continuing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014
Zveřejnit od: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beňová, Kamila. Práce starosty obce, rady, případně ostatních členů zastupitelstva při hrozící a trvající povodni. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe