Kamila Beňová, DiS.

Bachelor's thesis

Práce starosty obce, rady, případně ostatních členů zastupitelstva při hrozící a trvající povodni

The Work of the Mayor, Municipal Council, Eventually Other Members of the Community Assembly in Case of Potential and Lasting Floods
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá stále aktuálním tématem prací starosty obce a rady obce při hrozící a trvající povodni a ochranou před ní se zaměřením na řeku Moravu a její přítoky ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou.V teoretické části jsem se zaměřila na legislativní zabezpečení úkolů, pravomocí a odpovědnosti starosty obce a rady obce při hrozící a trvající povodni. V praktické části analyzuji povodně …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the increasingly topical issue - works mayor and the municipal council at impending and continuing flood, with a focus on the Morava River and its tributaries in the administrative districts of Veseli nad Moravou. In the theoretical part I focused on legislative security tasks, powers and responsibility of the mayor and the municipal council at impending and continuing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014
Accessible from:: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Jaromír Maňásek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Beňová, Kamila. Práce starosty obce, rady, případně ostatních členů zastupitelstva při hrozící a trvající povodni. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe