Bc. Martina Gawlasová

Diplomová práce

Vzájemný vliv, porovnání a situace polských scén se zaměřením na příhraniční oblast Horního Slezska (Górny Śląsk) v Polsku (Bielsko-Biała, Cieszyn) s přihlédnutím k polsky píšícím regionálním autorům a polským amatérským souborům na Těšínském Slezsku ve dvacátém století

The state, comparison and influences between theatre scenes in the border area of upper Silesia (Górny Śląsk) in Poland (Bielsko-Biała, Cieszyn) with focus on the regional writers and amateur theatre groups in Cieszyn Silesia during the 20th century
Anotace:
Diplomová práce porovnává situaci dvou polských scén na území Horního Slezska (Górny Śląsk) v průběhu 20. století, Polského divadla v Bílsku-Bělé (Teatr Polski w Bielsku-Białej) a Divadla Adama Mickiewicze v Těšíně (Teatr Adama Mickiewicza w Cieszynie). Pro plné pochopení dané problematiky se práce v kontextu rovněž věnuje historickému dění ve Slezsku, aktivitám v polských divadelních ochotnických …více
Abstract:
This thesis compares the situation of two Polish theatres in the Upper Silesia (Górny Śląsk) during the 20th century - the Polish Theatre in Bielsko-Bela (Teatr Polski w Bielsku-Białej) and the Adam Mickiewicz Theatre in Cieszyn (Teatr Adama Mickiewicza w Cieszynie). For a full understanding of this topic the thesis also describes the historical events in Silesia and activities of the Polish amateur …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Jan Šotkovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta