Bc. David Přichystal

Diplomová práce

Interpretace NMR spekter paramagnetických komplexů ruthenia

Interpreting the NMR spectra of paramagnetic ruthenium complexes
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá systematickou studií analogů paramagnetického ruthenitého metaloléčiva NAMI-A, pomocí spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) a relativistických výpočtů teorie funkcionálu hustoty (DFT). Jelikož detailní charakterizace paramagnetických sloučenin a kompletní interpretace jejich NMR spekter je poměrně problematická, je výhodné využít moderní teoretické …více
Abstract:
This master thesis deals with systematic investigation of analogs derived from paramagnetic ruthenium(III) metallodrug NAMI-A employing nuclear magnetic resonance (NMR) spectro-scopy and relativistic density functional theory (DFT) calculations. As paramagnetic molecules are considered to be complex and problematic to characterize thoroughly and to completely interpret their NMR spectra, it is convenient …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta