Bc. Lucie Jelínková

Bakalářská práce

Vedení porodu zdravotnickým záchranářem mimo zdravotnické zařízení

Childbirth leaded by medical rescuer outside the hospital
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vedením porodu mimo zdravotnické zařízení zdravotnickým záchranářem. V teoretické části najdeme popis fyziologického porodu, jednotlivých porodních dob i možné komplikace, které mohou potkat zdravotnického záchranáře při převozu rodičky do zdravotnického zařízení. V této části se vyskytuje také legislativa kompetencí zdravotnického záchranáře a vybavení vozu zdravotnické …více
Abstract:
My bachelor's thesis is concerned with chidbirth leaded by medical rescuer outside the hospital. In the theoretical part is description of physiological delivery, of individual birth times and possible complications,which can happen to medical rescuer during transporting woman in labour to the hospital. In this part is also legislation competences of medical rescuer and equipment of the ambulance. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Oponent: PhDr. Marie Švábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka