Bc. Lucie Jelínková

Bachelor's thesis

Vedení porodu zdravotnickým záchranářem mimo zdravotnické zařízení

Childbirth leaded by medical rescuer outside the hospital
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vedením porodu mimo zdravotnické zařízení zdravotnickým záchranářem. V teoretické části najdeme popis fyziologického porodu, jednotlivých porodních dob i možné komplikace, které mohou potkat zdravotnického záchranáře při převozu rodičky do zdravotnického zařízení. V této části se vyskytuje také legislativa kompetencí zdravotnického záchranáře a vybavení vozu zdravotnické …more
Abstract:
My bachelor's thesis is concerned with chidbirth leaded by medical rescuer outside the hospital. In the theoretical part is description of physiological delivery, of individual birth times and possible complications,which can happen to medical rescuer during transporting woman in labour to the hospital. In this part is also legislation competences of medical rescuer and equipment of the ambulance. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Reader: PhDr. Marie Švábová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwife