Mgr. Kateřina Šrámková, Ph.D.

Disertační práce

Problematika transkripce v hudebních skladbách

Transcription problems in musical compositions
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou transkripce v hudebních skladbách a kromě uvedení do tématiky pomocí teoretických kapitol věnovaných vývoji hudby, prvním pododobám transkripcí a typů analýz, se opírá o samotnou analýzu a komparaci vybraných skladeb. Vybrány byly 3 symfonické básně, mezi které patří Vyšehrad a Vltava z cyklu Má vlast v původní i transkribované verzi od Bedřicha Smetany a Noc …více
Abstract:
The dissertation deals with transcription issues in musical compositions. The topic is introduced by theoretical chapters that are focused on first forms of transcriptions and types of analysis. The main content of the thesis includes the analysis itself and comparisons of selected compositions. Three symphonic poems have been chosen; namely Vyšehrad and Vltava from Cycle of six symphonic poems called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. Michal Košut, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jindřiška Bártová, doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta