Bc. Jitka Kujalová

Diplomová práce

Teaching Authentic Stories through Drama in ELT Young Learners' Classroom

Teaching Authentic Stories through Drama in ELT Young Learners' Classroom
Anotace:
Tato práce se zabývá možností používání originálních anglických příběhů ve výuce angličtiny u žáků mladšího školního věku a jako vhodný prostředek k práci s příběhy navrhuje použití dramatických technik.
Abstract:
This thesis explores the possibility of using English authentic stories in teaching English to young learners and it suggests using drama techniques as a suitable way of approaching this issue.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta