Bc. Markéta Pizúrová

Bakalářská práce

Analýza vlivu antidepresiv na lidský mozek

Analysis of the effect of antidepressants on the human brain
Anotace:
Tato práce je zaměřena na antidepresiva a jejich vliv na lidský mozek. Antidepresiva jsou psychofarmaka, která se používají především pro léčbu depresivních poruch. Depresivní poruchy se stávají stále větším zdravotním a společenským problémem. V současnosti zažije aspoň jednu depresivní epizodu až 17 % populace. Příčiny těchto poruch mohou být různé. Dlouhodobě preferovanou je monoaminová hypotéza …více
Abstract:
This thesis is focused on antidepressant drugs and their influence on the human brain. Antidepressants are psychopharmaceutic drugs, mainly used for the treatment of major depressive disorder (MDD). MDD is becoming an increasing health and social problem. Currently, almost 17 % of the population experiences at least one depressive episode. Pathogenesis of MDD may arise differently. According to preferred …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Dana Maňasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma