Bc. Eva BARTALOVÁ

Diplomová práce

Využití OLAP technologie při realizaci databázové aplikace pro evidenci bytových jednotek a služeb účtovaných nájemníkům a členům bytového družstva.

The use of OLAP technology in implementing database application for registration of dwelling-units and services charged to revers and members of housing association.
Anotace:
Práce obsahuje teoretické principy a problematiku tvorby OLAP v prostředí MS SQL Serveru 2008. Základem práce je databázová aplikace založená na technologii OLAP. Tato aplikace byla vytvořena podle požadavků Bytového družstva v Orlové na modernizaci stávající databáze a přidání nových funkčností. K práci je přiložen kompaktní disk s databázovou aplikací a pdf verzí diplomové práce.
Abstract:
Thesis contains theoretical principles and problems of creating OLAP in MS SQL Server 2008. Base of thesis is database application based on OLAP technology. This application was created according to the requirements of a housing association in Orlová to upgrade existing database and adding new functionalities. Thesis includes a compact disc with database application and pdf version of the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Smolka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTALOVÁ, Eva. Využití OLAP technologie při realizaci databázové aplikace pro evidenci bytových jednotek a služeb účtovaných nájemníkům a členům bytového družstva.. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy