PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Disertační práce

Hodnoty u dospívajících jedinců se specifickými poruchami chování

Values in adolescents with specific behavioral disorders
Anotace:
Předložená dizertační práce pojednává o problematice hodnot jedinců se specifickými poruchami chování v období dospívání (ve věku 10-19 let). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou (výzkumnou) část. Teoretická část je rozčleněna na čtyři kapitoly, empirická část obsahuje kapitolu jednu. V první kapitole jsme se zabývali specifickými poruchami chování jako součástí problematiky poruch chování …více
Abstract:
The presented thesis deals with the issue of the preferences of values in individuals with specific behavioral disorders during adolescence (aged 10-19). The work is divided into theoretical and practical (or research) part. The theoretical part is divided into four chapters, the empirical part contains one chapter. In the first chapter we have dealt with specific behavioral disorders as a part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 12. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta