Bc. Gabriela Brázdová

Bakalářská práce

Sekuritizace migrace v České republice v kontextu migrační krize

Securitization of Migration in the Czech Republic in the Context of Migration Crisis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku migrace. Klade si za cíl zjistit, jak byla migrace sekuritizovaná v letech 2015 – 2016 v České republice. Autorka při výzkumu využívá konceptu sekuritizace Kodaňské školy bezpečnostních studií, především teorii sekuritizace. Hlavním cílem je ukázat, jak se k politice migrace staví politické strany zastoupené v Parlamentu ČR, státní správa a neziskové …více
Abstract:
This bachelor’s thesis encompasses the issue of migration. It aims to ascertain how was the phenomenon of migration securitized between years 2015 – 2016 in the Czech Republic. The basis for this thesis was provided by the Copenhagen school theory of securitization. The main goal of this work is to show how do main political parties in the Czech Parliament, the state administration and Non-governmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií