Hana Macková

Bakalářská práce

Finite and Non-Finite Clauses in Administrative Style

Finite and Non-finite clauses in Administrative Style
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with non-finite and finite dependent clauses and their distribution in the administrative style. The thesis gives details about the whole system of non-finite and finite dependent clauses. The analysis of two administrative texts focuses on the proportion of dependent clauses and the classification of their functions.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nefinitními a finitními závislými tvary v administrativním stylu. Vysvětluje celý systém nefinitních a finitních závislých tvarů. Analýza textů administrativního stylu se zaměřuje nejen na frekvenci výskytu těchto závislých vět v textech, ale i klasifikaci z hlediska funkcí.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macková, Hana. Finite and Non-Finite Clauses in Administrative Style. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická