Theses 

Vývoj grafické aplikace pro vzdálenou správu Samba serveru z operačního systému Windows. – Michal BARTONĚK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michal BARTONĚK

Bakalářská práce

Vývoj grafické aplikace pro vzdálenou správu Samba serveru z operačního systému Windows.

Implementation of graphic application for remote administration of Samba server from operating system Windows.

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na Samba server a práci s jeho konfiguračním souborem. Jedná se především o aplikaci, která s tímto souborem pracuje. Práce se skládá ze tří částí. V první jsou popsány technologie, které byly v aplikaci použity, nebo s ní souvisí. Druhá část je věnována návrhu aplikace a implementace jejích částí. V konečné části jsou popsány jednotlivé prvky aplikace.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the Samba server and on the work with the configuration file. It deals mainly with the application which works with this file. The thesis consists of three parts. In the first part there are desribed the technologies which were used in the application or technologies which are connected with them. The second part deals with the suggestion of the application and the implementation of all parts. In the end there are described the individual components of the application.

Klíčová slova: Samba server, Souborový server pro Windows, Doménový řadič, Administrace Samby, Správa konfiguračního souboru Samby

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petr Kubera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

BARTONĚK, Michal. Vývoj grafické aplikace pro vzdálenou správu Samba serveru z operačního systému Windows.. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz