Theses 

Comparison of microstructure of learner s dictionaries – Mgr. Zuzana Čechová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Zuzana Čechová

Bakalářská práce

Comparison of microstructure of learner s dictionaries

Comparison of microstructure of learner s dictionaries

Anotace: Hlavním cílem práce je srovnání tří jednojazyčných anglických slovníků určených speciálně studentům angličtiny, které jsou dostupné studentům pedagogické fakulty, zdůraznění jejich jednotlivých výhod a nevýhod a doporučení nejvhodnějšího slovníku pro konzultaci. V teoretické části je napřed nastíněn předmět lexikografie obecně, poté se definují pojmy z makro a mikrostruktury slovníků. Praktická část pak obsahuje srovnání mikrostruktury vybraných tří slovníků a nejen výběr jednoho slovníku pro univerzální použití, nýbrž i nastínění nevýhod zbylých dvou slovníků.

Abstract: The main objective of this bachelor thesis is to compare three monolingual learners’ dictionaries which are available to the students of the Faculty of Education, and the evaluation of their suitability for students of English as a foreign language. In the theoretical part, there is generally outlined the science of lexicography and the basic concepts related to the microstructure and macrostructure of dictionaries. The practical part contains the confrontation of microstructure of selected dictionaries and suggests choosing not only the dictionary which offers the information in the best way, but also recommendations about the two remaining dictionaries.

Keywords: slovník, lexikografie, mikrostruktura, Oxford, Cambridge, Cobuild dictionary, lexicography, microstructure, learners’ dictionary, Cobuild

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 04:06, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz