Fei Han

Diplomová práce

The Huanneng Power International, Ltd. Company Valuation under Risk

The Huanneng Power International, Ltd. Company Valuation under Risk
Anotace:
The main goal of the diploma thesis is to estimate equity value of a company which is called Huaneng company, the company belongs to power industry in China. In chapter 1, the main goal and structure of our thesis will be introduced. In chapter 2, the core method (DCF method) for company’s valuation will be description. then the way how make prediction for FCFE will be introduced. Moreover, some important …více
Abstract:
The main goal of the diploma thesis is to estimate equity value of a company which is called Huaneng company, the company belongs to power industry in China. In chapter 1, the main goal and structure of our thesis will be introduced. In chapter 2, the core method (DCF method) for company’s valuation will be description. then the way how make prediction for FCFE will be introduced. Moreover, some important …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava