Fei Han

Master's thesis

The Huanneng Power International, Ltd. Company Valuation under Risk

The Huanneng Power International, Ltd. Company Valuation under Risk
Abstract:
The main goal of the diploma thesis is to estimate equity value of a company which is called Huaneng company, the company belongs to power industry in China. In chapter 1, the main goal and structure of our thesis will be introduced. In chapter 2, the core method (DCF method) for company’s valuation will be description. then the way how make prediction for FCFE will be introduced. Moreover, some important …more
Abstract:
The main goal of the diploma thesis is to estimate equity value of a company which is called Huaneng company, the company belongs to power industry in China. In chapter 1, the main goal and structure of our thesis will be introduced. In chapter 2, the core method (DCF method) for company’s valuation will be description. then the way how make prediction for FCFE will be introduced. Moreover, some important …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Miroslav Čulík
  • Reader: Aleš Kresta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava